Doručení do 48 hod.

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Podmínky ochrany soukromí e-shopu www.babybabysoft.cz

(Zásady ochrany osobních údajů)

Tyto podmínky ochrany soukromí jsou platné od 25.5.2018

Přečtěte si prosím tyto podmínky ochrany soukromí, protože náš vztah s Vámi při používání e-shopu babybabsoft.cz se jimi bezvýhradně řídí (dále jen „POS“).

Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky ochrany soukromí se týkají používání e-shopu.
 2. Poskytovatelem a provozovatelem e-shopu www.babybabysoft.cz jsme my – společnost CELLTEX sro, se sídlem Vilová 2, 851 01 Bratislava, IČ: 31327052, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl: Sro. 12679/B, založená v České republice (dále jen „CELLTEX sro“).
 3. Účelem těchto podmínek je informovat Vás o podmínkách, za kterých CELLTEX sro poskytujete své Osobní údaje ao způsobu jakým CELLTEX sro nakládá s Osobními údaji, které o Vás získá.
 4. Vzhledem ke skutečnosti, že k uskutečnění zakoupení zboží přes e-shop je nezbytné poskytnout pro CELLTEX sro Vaše Osobní údaje minimálně v rozsahu potřebném pro Vaši identifikaci jako smluvní strany (jméno, příjmení, e-mail, fakturační adresa a telefonní číslo) je pro používání e-shopu nezbytné abyste odsouhlasili podmínky uvedené v těchto POS. Před schválením těchto POS Vás ale žádáme o jejich podrobné prostudování a zvážení, zda souhlasíte se všemi částmi těchto POS, jelikož odsouhlasím těchto POS vyjadřujete Váš souhlas se všemi částmi těchto POS. Pokud byste nesouhlasili nebo byste nebyli spokojeni s některou částí těchto POS, nemůžete schválit tyto POS a používat e-shop.

Pro účely těchto POS mají následující pojmy tento význam:

„ Pseudonymizované údaje “ znamená informace a údaje o všech uživatelích e-shopu nebo jednotlivých kategoriích a skupinách uživatelů e-shopu, které anonymizovány a zpracovány do formy, která již neumožňuje identifikovat konkrétní fyzickou osobu bez použití dodatečných údajů.

„ Osobní údaje “ znamenají všechny informace a údaje (které mohou obsahovat i osobní údaje a také zvláštní kategorie citlivých osobních údajů), které se vztahují ke konkrétní fyzické osobě, která je nebo by prostřednictvím těchto údajů mohla být identifikována a které při provozu e-shopu budou nahrány do informačního systému e-shopu.

„ Třetí osoby “ znamenají jiné osoby než CELLTEX sro a Zprostředkovatelé.

Zpracování Osobních údajů

 1. V souvislosti s vytvářením zákaznického konta a/nebo se zakupováním zboží přes e-shop může být nezbytné poskytnout některé Osobní údaje v rozsahu, v jakém budou požadovány jednotlivými formuláři v rámci objednávání zboží (např. jméno a příjmení, fakturační adresa, telefonní číslo, e -mail apod.). Jakékoliv Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a jste povinni sám zvážit, do jaké míry takové Osobní údaje poskytnete, avšak bez vyplnění některých Osobních údajů Vám nemusí být umožněno vytvořit zákaznické konto nebo vytvořit objednávku zboží
 2. Zodpovídáte za správnost, úplnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů a CELLTEX sro se bude na správnost, úplnost a pravdivost těchto Osobních údajů spoléhat CELLTEX sro neodpovídá za žádné škody, které by Vám nebo jakékoli třetí osobě mohly vzniknout v souvislosti s uvedením nesprávných, neúplných nebo nepravdivých Osobních údajů při vytváření zákaznického konta a/nebo objednávání zboží nebo při pozdější změně Vašich Osobních v rozhraní zákaznického konta nebo v objednávce
 3. CELLTEX sro postupuje při zpracovávání Osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (GDPR) a zákonem č. 2016 122/2013 Zz o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých předpisů a jiných právních předpisů.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů

 1. K poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním Osobních údajů budete vyzváni při vytváření Vašeho zákaznického konta a při vytváření objednávky na zboží. Svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů vyjádříte tím, že zakliknete příslušné políčko na formuláři, který se Vám zobrazí ve Vámi používaném prohlížeči při vytváření objednávky nebo registraci zákaznického konta.
 2. Poskytnutím Vašeho souhlasu se zpracováním Osobních údajů poskytujete CELLTEX sro souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů v rozsahu, ve kterém jste je vyplnili v jednotlivých formulářích, ať už při vytváření objednávky nebo registraci zákaznického konta, především ale půjde o údaje, které vyplňujete do příslušného formuláře povinně , tedy Vaše jméno, příjmení, fakturační adresa, e-mail a telefonní číslo a případně dodací adresa.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů umožňujících i Vaši nepřímou identifikaci

 1. Poskytnutím Vašeho souhlasu se zpracováním Osobních údajů a používáním e-shopu   www.babybabysoft.cz zároveň poskytujete CELLTEX sro svůj souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů, umožňujícím Vaši identifikaci i nepřímo, jedná se především o následující Osobní údaje:

a) informace a data ze zařízení, která používáte k používání e-shopu, která mohou zahrnovat všeobecné informace o Vašem zařízení

b) data logů, která představují data a informace, které naše servery automaticky ukládají kdykoli přistupujete k e-shopu (zejména IP adresa, čas přístupu, údaje o hardware a software, který používáte, počet kliků, stránky, které uvidíte nebo jejich pořadí a čas, který na stránkách strávíte a jiné);

c) údaje o Vašem používání e-shopu ao transakcích a obchodech, které jste prostřednictvím e-shopu realizovali;

d) informace získané prostřednictvím tzv. cookies a jiných zařízení pro monitorování uživatelů, a to včetně cookies a monitorovacích zařízení našich obchodních partnerů nebo provozovatelů sociálních sítí, které kdykoli do e-shopu zahrneme;

e) informace získané monitorováním aktivit uživatelů po kliknutí reklamního banneru nebo odkazu a také informace o aktivitách na stránkách třetích stran (jako např. vyhledávačích a sociálních sítích)

f)informace, které získáme prostřednictvím sociálních pluginů provozovaných třetími stranami, například. Facebook „Líbí se mi“ (Like Button) a podobné.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů zvláštní kategorie

 1. Zvláštními kategoriemi Osobních údajů jsou údaje, které odhalují rasový původ nebo etnický původ, politické názory, náboženskou víru, filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkající se zdraví nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby . Tyto údaje nemůže CELLTEX sro zpracovat bez Vašeho výslovného souhlasu.

Účel zpracování Osobních údajů

 1. Osobní údaje uvedené v tomto článku POS poskytujete CELLTEX sro za účelem:
  1. jejich přijetí, uložení a zpracování v systému e-shopu a přiřazení k Vaší objednávce
  2. jejich přijetí, uložení a zpracování za účelem vyřízení Vaší objednávky;
  3. komunikace s třetími stranami při vyřizování Vaší objednávky;
  4. automatického vyplnění Vašich Osobních údajů při vytváření objednávky po přihlášení do zákaznického konta;
  5. přímého marketingu a profilování;
  6. poskytování zákaznických výhod;
  7. zobrazování reklamy, která je pro Vás relevantní;
  8. jejich poskytnutí poradcům, zástupcům, auditorům, advokátem CELLTEX sro a jiným podobným osobám při řešení případných sporů nebo plnění zákonných povinností;
  9. poskytování technické podpory e-shopu, jeho analytického a statistického zpracování, rozvoje e-shopu, bránění zneužívání e-shopu, vyhodnocení rizik, plnění podmínek obecně závazných právních předpisů a vytvoření Pseudonymizovaných údajů.
  10. ke zpracování osobních údajů v naší společnosti za účelem zasílání novinek dochází na právním základě oprávněného zájmu provozovatele, jelikož jste v minulosti objednali něco z našeho eshopu, nebo jste se na něm registrovali, nebo jste projevili alespoň zájem o využívání našich služeb, a proto důvodně předpokládáme , že vás námi poskytované informace a zasílané novinky i nadále zajímají.
   Pokud jste se však rozhodli, že naše novinky a emaily už v budoucnu nebudete chtít dostávat, je Vaším právem, abyste se mohli z jejich odběru odhlásit kliknutím na tento odkaz. Nebo také kdykoli kliknutím na odkaz na konci každého mailu, který Vám naše společnost zasílá. Je to vaše právo a my Vám jej umíme stoprocentně zaručit.
   Pokud jste se však rozhodli, že naše maily a nabídky chcete dostávat i nadále nemusíte provést žádnou akci, jen vzít na vědomí výše uvedené informace o systému ochrany osobních údajů, který u nás funguje."

Doba platnosti Vašeho souhlasu

 1. Souhlas se zpracováním Osobních údajů podle tohoto článku POS udělujete po dobu existence Vašeho zákaznického konta a/nebo po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší objednávky a splnění smluvních a zákonných povinností souvisejících s Vaší objednávkou.
 2. Váš souhlas ke zpracování Osobních údajů, kterými jsou Informace zda čekáte narození dítěte nebo ať už máte dítě, Informaci o očekávaném datu narození dítěte, Váš příbuzenský vztah k dítěti udělujte na dobu 4 let.

Odvolání souhlasu

 1. Souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat zasláním písemného oznámení CELLTEXu sro na adresu společnosti uvedenou výše nebo na emailovou adresu obchod@babybabysoft.cz

Zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu a profilování

 1. Přímý marketing je způsob marketingové komunikace, při které jsou zákazníci oslovováni přímo adresní zprávou, například e-mailem, poštou, telefonicky, osobně nebo cílenou reklamou.
 2. Profilování je forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívajícího v použití Osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních znaků nebo charakteristik týkajících se fyzické osoby, zejména pro analýzu nebo předvídání znaků nebo charakteristik dotčené osoby souvisejících s její výkonností v práci, majetkovými poměry, zdravím, osobními preferencemi, zájmy , spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem.
 3. Poskytnutím souhlasu se zpracováním Vašich Osobních údajů udělujete svůj souhlas i jejich použití pro účely přímého marketingu a profilování.
 4. Souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů dle tohoto článku POS můžete kdykoli písemně namítat zasláním písemného oznámení CELLTEXu sro na adresu společnosti uvedenou výše nebo na emailovou adresu obchod@babybabysoft.cz

Vaše práva při zpracování Osobních údajů

 1. Máte právo požadovat od CELLTEX sro potvrzení o tom, zda se Vaše Osobní údaje zpracovávají a žádat o zpřístupnění těchto Osobních údajů (opakované zpřístupnění Osobních údajů může CELLTEX sro zpoplatnit) a informaci o
 1. účelu zpracování osobních údajů;
 2. kategorii zpracovávaných osobních údajů;
 3. identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, jemuž byly nebo mají být Osobní údaje poskytnuty, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné;
 4. době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informace o kritériích jejího určení;
 5. právě požadovat od CELLTEX sro opravu osobních údajů týkajících se dotčené osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů;

f.právě podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů;

g. zdroji Osobních údajů, pokud se Osobní údaje nezískaly od Vás;

h. existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování zejména informace o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro dotyčnou osobu.

 1. Máte právo požadovat od CELLTEX sro, aby bez zbytečného odkladu opravila nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají as ohledem na účel zpracování Osobních údajů i právo na doplnění Vašich neúplných Osobních údajů.
 2. Máte právo požadovat od CELLTEX sro aby bez zbytečného odkladu vymazala Osobní údaje, které se Vás týkají pokud:
  1. již nejsou zapotřebí k účelu, ke kterému byly získány nebo jinak zpracovány;
  2. jste odvolali svůj souhlas s jejich zpracováním;
  3. namítáte jejich zpracování;
  4. se Vaše Osobní údaje získaly nezákonně,
  5. je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána; nebo
  6. byly osobní údaje získány v souvislosti s nabídkou služeb CELLTEX sro 

 

 1. Máte právo požadovat od CELLTEX sro aby omezila zpracování Vašich Osobních údajů pokud:

a) namítáte správnost Osobních údajů, a to během období umožňujícího CELLTEXu sro ověřit správnost osobních údajů;

b) zpracování Osobních údajů je nezákonné a namítáte vymazání osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;

c) CELLTEX sro již nepotřebuje Osobní údaje za účelem zpracování Osobních údajů, ale potřebujete je Vy k uplatnění právního nároku.

 1. Máte právo požadovat od CELLTEX sro, aby Vám poskytla Osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požadovat aby CELLTEX sro přeneslo tyto Osobní údaje jinému provozovateli.
 2. Máte právo iniciovat řízení o ochraně osobních údajů před Úřadem na ochranu osobních údajů České republiky.
 3. Práva uplatnitelná podle tohoto článku POS u CELLTEX sro můžete uplatnit písemně zasláním písemného oznámení o uplatnění práva na výše uvedenou adresu společnosti nebo na emailovou adresu obchod@babybabysoft.cz

Použití Osobních údajů a Pseudonymizovaných údajů

 1. CELLTEX sro může Osobní údaje poskytnout třetím osobám (zprostředkovatelům), které pro CELLTEX sro dodávají zboží a služby a svým poradcům, zástupcům, auditorům, advokátem a jiným podobným osobám za účelem jejich zpracování v souladu s těmito POS. Zmíněný zprostředkovatelé zpracovávají osobní údaje na základě písemné smlouvy s CELLTEX sro a za dodržení podmínek ochrany osobních údajů (zejména dodržováním odborné, technické, organizační a personální způsobilosti a zaručením bezpečnosti opatřeními podle právních předpisů) 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. CELLTEX sro může Pseudonymizované údaje a jiná podobná data a informace o uživatelích poskytnout bez omezení třetím stranám a našim marketingovým partnerům.
 3. CELLTEX sro může Osobní údaje, Pseudonymizované údaje jakož i jiná data a informace o uživatelích převést, použít a zpracovat i do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména Spojených států amerických.

Bezpečnost

 1. Veškerá Osobní údaje a jiná data a údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, jsou chráněny přiměřenými technickými prostředky a bezpečnostními postupy, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu nebo zneužití těchto údajů. Neustále zlepšujeme a implementujeme nová administrativní, technická a personální opatření k zajištění bezpečnosti Osobních údajů.
 2. Bez ohledu na všechna naše opatření k zajištění bezpečnosti přenášených dat je třeba mít na paměti, že přenos dat přes veřejnou síť internetu ani jakékoli ukládání elektronických dat nemůže být 100% bezpečné.
 3. Části e-shopu mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo je neprovozuje CELLTEX sro CELLTEX sro nemá žádnou kontrolu na těmito webovými stránkami a službami. Tyto webové stránky mohou používat vlastní nástroje pro získávání informací a údajů o Vás včetně Vašich Osobních údajů.

Pravidla používání Cookies

 1. CELLTEX sro na e-shopu www.babybabysoft.cz užívá Cookies k získávání informací o uživatelích. Cookie je malý datový soubor, který se ukládá ve vašem zařízení (např. v mobilním zařízení nebo počítači) při používání e-shopu a na určitou dobu uchovává informace o vašich zařízeních, krocích a nastaveních. Soubor Cookie umožní e-shopu při příští návštěvě rozpoznat Vás prohlížeč nebo ukládat Vaše nastavení a jiné informace. Je to běžná praxe většiny velkých webových stránek.
 2. Soubory cookie můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení – podrobnosti si prohlédněte na stránce org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém zařízení. Váš prohlížeč Vám může umožnit nastavit, jak má zpracovávat Cookies včetně možnosti používání Cookies zcela zakázat nebo vždy žádat od Vás souhlas s použitím konkrétního Cookie. Berte však na vědomí, že některé části e-shopu nemusejí bez použití Cookies pracovat správně nebo některé funkcionality nemusí být dostupné vůbec.
 3. CELLTEX sro může umístit do Vašeho zařízení soubory Cookies, přičemž informace a údaje získané z těchto souborů se řídí těmito POS. CELLTEX sro také může umožnit našim obchodním partnerům a třetím stranám umístit do Vašeho zařízení soubory Cookies (např. Google Analytics aj.), které těmto obchodním partnerům a třetím stranám umožní získávat informace o Vás.
 4. V rámci e-shopu www.babybabysoft.cz můžeme používat dva druhy Cookies. persistent cookies nebo session cookies. Zatímco session cookies se vymažou po zavření vašeho prohlížeče, persistent cookies zůstanou ve vašem zařízení i po zavření vašeho prohlížeče a použijí se při vaší další návštěvě e-shopu.
 5. E-shop www.babybabysoft.cz může používat i jiné nástroje pro sledování a zjišťování informací o uživatelích s podobnou funkcionalitou (např. web beacony, Flash cookies, sledovací URL).
 6. CELLTEX sro používá Cookies a podobné sledovací nástroje pro více účelů, zejména za účelem:
  1. zpřístupnění, provozování e-shopu a jeho funkcionalit v požadované kvalitě a komfortu pro uživatele;
  2. zpřístupnění, provozování e-shopu a jeho funkcionalit na různých webových stránkách, zařízeních a prohlížečích;
  3. monitorování a analýzy výkonu, provozu a efektivity e-shopu a jeho zlepšení;
  4. prezentování obsahu, který je pro uživatele relevantnější;
  5. zabránění zneužití e-shopu a prevence a odhalení podvodného nebo jinak nevhodného chování.
 7. Naši obchodní partneři a třetí osoby používají Cookies, které jim umožní lépe poskytovat jejich služby. Cookies používají ke sledování Vašeho chování při používání e-shopu a aby Vám prezentovali reklamu na Služby přímo na e-shopu nebo na webových stránkách třetích osob a také za účelem prevence a zjištění podvodného chování.

Změny POS

 1. Jsme oprávněni tyto POS kdykoli měnit nebo upravovat.
 2. Takto změněné POS budou platné a účinné momentem jejich zveřejnění na webové stránce a používáním e-shopu (každou návštěvou stránky) vyjadřujete souhlas s těmito novými POS. Jste povinni se s novými POS před dalším používáním e-shopu seznámit.

Závěrečná ustanovení

 1. CELLTEX sro je oprávněno kdykoli postoupit nebo převést práva z těchto POS na jakoukoli jinou osobu. Vy nejste oprávněn převést nebo postoupit jakákoli práva z těchto POS na třetí osobu bez souhlasu CELLTEX sro 
 2. Tyto POS obsahují úplnou a jedinou dohodu mezi Vámi a CELLTEX sro ohledně podmínek ochrany soukromí při používání e-shopu a nahrazují jakékoli předchozí písemné nebo ústní dohody nebo ujednání mezi Vámi a CELLTEX sro ohledně podmínek ochrany soukromí při používání e-shopu.
 3. Žádné neuplatnění jakéhokoli práva nebo nároku dle těchto POS ze strany CELLTEX sro neznamená zřeknutí se nebo vzdání se tohoto práva a CELLTEX sro je oprávněno kdykoli takové právo nebo nárok uplatnit.
 4. Pokud by některá ustanovení těchto POS a smlouvy uzavřené mezi Vámi a CELLTEX sro měla být neplatnými již v době jejího uzavření, nebo stanou-li se neplatnými později po uzavření smlouvy, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení POS. Namísto neplatných ustanovení POS se použijí ustanovení Obchodního zákoníku, Autorského zákona a ostatních platných právních předpisů České republiky, které jsou svým obsahem a účelem nejblíže obsahu a účelu.
 5. Pro doručování elektronických zpráv (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenou do momentu, dokud její přijetí adresát nepotvrdí zpětnou e-mailovou zprávou (postačuje i potvrzení o přečtení zaslané automaticky emailovým klientem). Pro doručování písemností platí, že zásilka se považuje za doručenou iv případě, že ji adresát odmítne převzít, nebo iv případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložné doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozený důkaz. Oznámení doručovaná prostřednictvím doručovatele – kurýrní služby budou považována za doručená momentem převzetí adresátem. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se bude považovat za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele – kurýrní služby.
 6. Na základě těchto POS vzniká mezi Vámi a CELLTEX sro smluvní vztah, který se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory týkající se nároků vyplývajících z těchto POS nebo používání e-shopu či související s těmito POS nebo e-shopu budou výlučně v kompetenci soudů České republiky. Vy i CELLTEX sro souhlasíte s tím, že takové spory bude podléhat jurisdikci těchto soudů.
 7. V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na adrese: obchod@babybabysoft.sk

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE
Vstupem do soutěže se Soutěžící zavazuje dodržet pravidla této soutěže. Pokud tato pravidla nedodrží nebo odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, ztrácí nárok na výhru.

Účast v této soutěži je podmíněna dovršením věku 18 let nejpozději v den vyplnění registračního formuláře.

Losování proběhne pomocí generátoru náhodných čísel.

Pořadatel zveřejní výsledky soutěže 29. 7. 2021 dle svého uvážení na jednom z uváděných zdrojů: BabyBaby Soft instragramovy profil.

Soutěžící musí splnit podmínky uvedené výše. Soutěžící v případě výhry souhlasí se zveřejněním svého jména na webových stránkách www.babybabysoft.cz., na facebookovém a Instagramovém profilu #BabyBaby Soft

Vylosovaní výherci budou vyhlášeni 29. 7. 2021.

Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů po dobu soutěže a po jejím ukončení .

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout předat výhru, pokud identita soutěžícího nebude patřit reálné osobě nebo by byl výherce osobou trestně stíhanou.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího zejména z důvodu nekalého nebo protiprávního jednání.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit její pravidla.

Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat výhru v případě, že se údaje uvedené při registraci nebudou shodovat s údaji v občanském průkazu předloženém při vyzdvihování výhry.

Výhry nejsou soudně vymahatelné, nelze požadovat jinou protihodnotu nebo peněžní či jinou náhradu.

Pořadatel nenese odpovědnost v případě vady výhry. Současně neodpovídá za případné škody vzniklé v souvislosti s výhrou Soutěžícímu nebo třetím osobám.

Pro další pravidla soutěže se aplikuje výhradně slovenský právní řád.


Marketingový souhlas:

Souhlasím se zpracováním poskytnuté e-mailové adresy a osobních údajů společností Celltex.sro, se sídlem Mokráň Záhon 2 IČ: 31327052., s cílem zařadit do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu tzn. Zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání newsletterů a obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č.j. 480/2004 Sb.

Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů společnost Celltex sro uplatňuje takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Přístup k osobním údajům našich klientů mají jen vybrané skupiny zaměstnanců a spolupracovníků.

Společnost Celltex.sro chce být Vaším spolehlivým a transparentním partnerem, a proto s osobními údaji neobchoduje.

Souhlas se zpracováním uvedených údajů as využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně, a to na dobu tří (3) let, do odvolání souhlasu. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat.

Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Tento souhlas se týká zpracování Vašich osobních údajů od 25. 5. 2018, kdy nabývá účinnosti nová legislativa EU pro zpracování osobních údajů, a to Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na dosavadní marketingový souhlas, který jsme od Vás případně získali již dříve.

Zpět do obchodu